Tin tức
Giảm giá sản phẩm Nhiệt kế tự ghi SENSITECH
Ngày đăng:07/04/2014

Hiện tại, Việt Lợi đang bán giảm giá sản phẩm nhiệt kế tự ghi của SENSITECH trong tháng 4!

Sản phẩm giảm giá là nhiệt kế tự ghi 

TempTale®4 Probe and Dual Sensor

của Hãng SENSITECH (Mỹ)

Thông tin sản phẩm có thể tham khảo thêm tại

http://vietloivn.com.vn/ChiTietSanPham/144/Nhiet-Ke-Tu-Ghi.html/#ad-image-0

Hoặc trang chủ của SENSITECH 

http://www.sensitech.com/products/temptale4probedualsensor

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để đăt hàng sản phẩm!

Đối tác  
Bài viết chuyên gia
 Đang tải dữ liệu