Vật liệu, nguyên liệu như thép, titan, cao lanh, cát thạch

Bản vẽ

Mô tả:

Nội dung:

Việt Lợi không chỉ cung cấp thiết bị, phù tùng cho ngành sản xuất mà chúng tôi còn có mỏ khai thác Titan, Cao Lanh, Cát thạch tại thị trấn Bảo Lộc (Tỉnh Lâm Đồng). Những sản phẩm này hiện tại được chúng tôi phân phối cho các công ty sản xuất gạch men, gốm sứ, thiết bị vệ sinh, nhà máy sản xuất kính.

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có nhu cầu cần tìm nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất.

Chúng tôi sẽ cung cấp các giấy chứng nhận thành phần nguyên liệu cụ thể.

 


 Đang tải dữ liệu