Vật liệu dẻo và vật liệu mới

Bản vẽ

Mô tả:

Nội dung:

Chúng tôi có thể cung cấp các loại seal, o-ring, soft seal, các loại vật liệu tiêu hao như các loại dây PET, dây đai thép, v.v...


 Đang tải dữ liệu